Contract de mediere

Contractul de mediere este convenția dintre mediator și părțile din conflict care, după ce au fost informate privind procesul de mediere, doresc parcurgerea procesului de mediere.  Contractul de mediere este deseori confundat cu acordul de mediere însă ele sunt documente legale diferite: contractul de mediere deschide discuțiile privind o soluție amiabilă – analiza conflictului pe fond și negocierea soluțiilor propuse, acordul de mediere conține soluția amiabilă negociată și agreată în cadrul/în urma discuțiilor din mediere.

Medierea este compusă din ședințe de discuții comune sau separate. Astfel mediatorul poate avea ședințe de discuții cu toate părțile din conflict în același timp sau poate avea discuții doar cu o parte. Organizarea de ședințe separate este lăsată la aprecierea mediatorului. Părțile pot solicita ședințe separate dacă consideră acest lucru oportun. În medierea penală regula este aceea că discuțiile dintre victimă și făptuitor au loc în mod separat, uneori la distanță de căteva ore sau zile pentru ca cele două părți să nu se intersecteze. Doar cu acceptul persoanei vătămate o mediere penală poate fi desfășurată în ședințe comune.

Discuțiile din ședințele de mediere au ca obiect analiza conflictului ca prima etapă, analiza soluțiilor posibile ca a doua etapă și negocierea unei soluții fezabile ca a treia și ultima etapă. În funcție de complexitatea conflictului, un caz poate fi soluționat într-o ședință sau în ședințe ce se pot derula pe mai multe zile/săptămâni. Medierea depinde în mare parte de disponibilitatea părților și pe buna lor credință privind negocierea unei soluții amiabile.

Conținutul etapizat al medierii constă în:
– introducerea făcută de mediator cu privire la mediere
– prezentarea conflictului astfel cum este perceput de fiecare parte
– clarificarea aspectelor divergente în urma viziunilor contradictorii despre conflict
– prezentarea propunerilor făcute de fiecare parte din conflict
– argumentarea fiecărei propuneri și arătarea zonelor de negocieri/concesii
– analiza fiecărei propuneri prin prisma nevoilor și intereselor particulare și comune persoanelor din conflict
– negocierea propriu-zisă a unor soluții fezabile la conflict
– analiza în cursul negocierii a unei soluții mulțumitoare/profitabile pentru fiecare parte din conflict
– discutarea unei soluții finale
– acceptarea soluției finale și discutarea clauzelor necesare punerii în aplicare
– redactarea înțelegerii/acordului de mediere așa cum a fost discutat și analizat de mediator cu părțile
– atestarea acordului făcută de avocat/avocați.

La finalul discuțiilor procedura de mediere se închide printr-un Proces Verbal de Închidere a medierii, document prin care mediatorul consemnează finalizarea medierii prin acord sau fără acord. Dacă părțile au ajuns la un acord, acest proces verbal se va atașa acordului de mediere. În cadrul cabinetului/biroului nostru vă facilităm atestarea acordului de către avocat.